Demirtaş Cumhuriyet Mh.

3.Cd. No:3/8 Osmangazi Bursa Tel: 0224 257 37 00

Çalışma Saatleri

Pzt - Cmt 8.30 - 17.00

Pazar - Yönetim Kapalıdır

 

Peyzaj Personellerimiz

sabri 

Sabri YAMAN

Peyzaj Şefi

 fehim selfet  selamettin

 Fehim KURT                                                          Selfet ŞAHİN                                                             Selemettin BÜYÜKYAVUZ

 

 

Peyzaj Personeli Görevleri

 • İşletme Müdürü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Site Yönetiminin sorumluluğunda bulunan bütün yeşil alanların koruyucu bakımlarını yapmak, imkânları dahilinde arızaları onarmak, kendisini aşan arıza durumlarında yardım talep etmek.
 • Site dahilinde bulunan bütün ağaç ve mevsimlik bitkilerin bakımlarını yapmak, sulamak, gübrelemek ve ilaçlamak.
 • Site içinde peyzaj alanlarında toprağı ekim ve dikime hazırlamak, topraktan yabancı bitki ve malzemeyi temizlemek, toprağı bellemek, toprağa doğal katkı maddeleri ilave etmek, toprağa kimyasal katkı maddeleri ilave etmek, toprağın kaba tesviyesini yapmak, toprağın ince tesviyesini yapmak.
 • Site içinde peyzaj alanlarında, ekim ve dikim yapmak, bitkilerin dikim yerlerini işaretlemek, bitkileri dikim yerlerine taşımak, işaretlenen yerlerde bitki büyüklüğüne göre çukur açmak, dikim harcı hazırlamak, bitkileri dikim tüpünden çıkarmak, dikim budaması yapmak, fidanı çukura yerleştirmek, fidanı hereklemek (destek koymak), fidana can suyu vermek, çiçek parsellerini hazırlamak, ekim için son tesviyeyi yapmak, çim karışım oranını ayarlamak, tohum serpmek, kapak gübresi sermek,
 • Alet ve ekipmanın bakımını yapmak, kesici aletleri bilemek, motorlu araçların yağlamasını yapmak, motorlu araçların temizliğini yapmak, motorlu araçların yağ/yakıt kontrolünu yapmak, çim biçme makinelerinin biçim yüksekliğini ayarlamak, motorlu araçların son kontrolünü yapmak, el aletlerinin bakımını yapmak, sulama ekipmanının son kontrolünü yapmak,
 • Ağaç ve güllerde kültürel işleri yapmak, budama zamanını belirlemek, budama alet ve malzemelerini hazırlamak, gülleri budamak, meyve ağaçlarını budamak, şekil budaması yapmak, süs ağaçlarını budamak, budama sonrası bakımını yapmak, aşı türüne karar vermek, aşı malzemesini hazırlamak, göz almak, göz aşısı yapmak, kalem almak, kalem aşısı yapmak, aşı sonrası bakımını yapmak,
 • Bitkileri ve çimi ilaçlamak, ilaçlama öncesi koruyucu önlemleri almak, ilaçlama yöntemini belirlemek, ilaçlama ekipmanını hazırlamak, ilaç karışımını hazırlamak, yabancı ot ilaçlaması yapmak, çimlerdeki zararlı böceklere karşı ilaçlama yapmak, bitkilerde zararlı ve hastalıklara karşı ilaçlama yapmak, danaburnu mücadelesi yapmak, ilaçlama sonrasında ekipmanın temizliğini yapmak, ilaçlama sonrası önlemlerini almak,
 • Bahçenin günlük bakımını yapmak, bahçeyi gözden geçirmek, yapılacak işleri belirlemek, bahçe temizliğini yapmak, sulama ekipmanını hazırlamak, el ile sulama yapmak, mekanik sulama (yağmurlama) yapmak, bozulan çimleri yenilemek, bozulan bitkileri yenilemek, doğal bozuklukları gidermek, çiçeklerin tohumlarını almak, ertesi güne hazırlık yapmak, bahçenin periyodik bakımını yapmak,
 • Çimleri biçmek, bitkileri havalandırmak, çimleri havalandırmak, periyodik budama yapmak, suni gübreleme yapmak, hayvan gübresi vermek, çimleri silindirlemek, destek ve herekleri yenilemek, kar temizliği yapmak, mevsim çiçekleri dikmek, dikili fidanların yerini değiştirmek, mevsim sonu temizliği yapmak,
 • Peyzaj bakımlarından çıkan bitkisel artıkların site dışına taşınması için çöp atma aracına yükleme işlemlerini yapmak.
 • İlaçlama yapmadan önce bütün sağlık kurallarına harfiyen uymak ve çevreyi uyarmak.
 • Kış aylarında soğuğa mukavemetsiz bitkilerini koruma altına almak.
 • Peyzaj alanlarının güzelleştirilmesi ve idamesi için amirlerine görüş önerilerde bulunmak.
 • Yeni vejetasyon dönemindeki bitkilerin herek ve bağlarını gergin tutmak.  
 • Peyzaj sulama sistemini devamlı suretle faal tutmak.
 • Çalıştığı alanda yeşil alanlara zarar verecek ışıklandırma, elektrik, su ve kanalizasyon tesisatı aksaklıklarını gereken departmanlara bilgi vererek, tüm bu tesisatlarla ilgili alt yapının onarımı için gereken saha kazı çalışmalarını yetkili gözetiminde yapar.
 • Can ve mal kaybına sebep olabilecek hiçbir teçhizat ve malzemeyi ortada bırakmamak, emniyet tedbirlerine azami derecede riayet etmek.
 • Alınan malzemenin korunmasından ve en ekonomik şekilde kullanılmasından sorumlu olmak.
 • Peyzaj sulama sistemini devamlı suretle faal tutmak ve muntazam şekilde sulama yapacak şekilde ayarlarını yapmak.
 • Peyzaj ile ilgili çalışmalar yaparken kişisel güvenliğini tehlikeye atacak hal ve hareketlerden kaçınmak ve her türlü güvenlik önlemini almak, yetkisi dışında olan konularda İşletme Müdüründen yardım talep etmek,
 • Site ortak alanlardaki peyzaj ile ilgili kapak, pano, depo, dolap vb. yerleri yetkisiz kişilerin müdahale etmesini engellemek maksadı ile daima kilitli tutmak.
 • Sitenin bütün peyzaj unsurlarını günlük olarak kontrol etmek, varsa sorunlu alanların bakım ve onarımını yapmak.
 • Site sakinlerinden gelebilecek özel işleri mesai sonrası dahi olsa ücret karşılığı yapmamak.
 • İş kanunu hükümlerine harfiyen uymak.
 • Site Yönetimi tarafından verilen iş üniforması ve diğer aksesuarları giymek ve bunları sürekli temiz ve bakımlı tutmak.
 • Vücut temizliğine özen göstermek,
 • Çalışma bölgesinde gördüğü bir aksaklığı İşletme Müdürüne bildirmek,
 • Sitenin imajını olumsuz etkileyebilecek hal ve hareketlerden kaçınmak,
 • Çalışma programı ile belirlenen görevler dışında gelebilecek hizmet taleplerini İşletme Müdürüne haber vermeden yapmamak,
 • Site Yönetiminin düzenleyeceği eğitim, seminer, brifing ve benzeri tüm aktivitelere iştirak etmek,
 • Site Yönetiminin uygun görmesi durumunda ücreti mukabili fazla mesai taleplerini kabul etmek,
 • Yeni alınan personelin işe uyum sağlamasına yardımcı olmak; grup çalışmalarını, yardımlaşmayı teşvik etmek; uyumlu bir çalışma ortamının yaratılmasını sağlamak.
 • Görevi ile ilgili olarak, İşletme Müdürünün verdiği diğer işleri yapmak.