Demirtaş Cumhuriyet Mh.

3.Cd. No:3/8 Osmangazi Bursa Tel: 0224 257 37 00

Çalışma Saatleri

Pzt - Cmt 8.30 - 17.00

Pazar - Yönetim Kapalıdır

 

Güvenlik Görevlilerimiz

Vardiye Amiri

ayhan fahri mehmet

Ayhan BAYRAM                                                       Fahri OKUR                                                                 Mehmet UÇAR

Güvenlik Personelleri

enis menderes özcan ahmet

Enis AKTAŞ                                                                  Menderes ÇİÇEK                                                 Özcan GÜNEŞ                                                              Ahmet TEKİN                                                             

ilker turgay  ismail  fatih

İlker SAVAŞ                                                              Turgay AKDEMİR                                                      İsmail NAMLI                                                       Fatih DURMAZ

tarık gürsel melek 

Tarık BALCI                                                               Gürsel KILIÇ                                                                Melek IŞIK                                                          

Güvenlik Personeli Görevleri

 • Çalışma programı ile belirlenen görevler dışında gelebilecek hizmet taleplerini Amirlerine haber vermeden yapmamak.
 • Site Yönetiminin ve yetkililerinin vereceği emir ve talimatlar çerçevesinde işin gereğine göre nöbetleşe dinlenmeyi kabul etmiştir. Vardiya değişimde gerektiğinde nöbetine gelmeyen personelin yerine nöbet hizmetini devam ettirilir ve bu fazla çalışmasına karşılık fazla mesai yevmiyesine hak kazanır.
 • Site Yönetimi tarafından görevlendirilen Yönetici, Denetleyici, İşletme Müdürü, Güvenlik Amiri, Vardiya Amiri tarafından yapılacak DENETİMLERDE koruma ve gözetleme görevlisinin görev ve işlemleri ile Site Yönetim standartlarına, işyeri standartlarına ve kılık kıyafet standartlarına aykırı hareket tespit edildiğinde bahse konu kişi tarafından tutulacak tutanağı (Tek imzalı olsa dahi ) aynen kabul eder.
 • Kendi hatasından dolayı görünüş ve fonksiyon açısından sakıncalı hale gelen teçhizat ve malzemenin ücreti karşılığı yenilenmesi kabul eder.
 • Site yetkililerinin, sitenin güvenliğinin sağlanmasında devletin kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak maksadı ile kendisine yazılı veya sözlü olarak tebliğ ettiği görevi istenilen kalite ve standart’ ta yerine getirilmesi için gerekli her türlü çabayı sarf eder. Koruma ve gözetim hizmetlerinin yürütülmesine yönelik eğitimlere katılarak bu konuda veya genel mahiyette sitenin iş çalışma prensiplerinden oluşan talimatları uygulama emirleri ve prensipleri tebellüğ ederek eksiksiz uygular. Hiç bir şekilde aksi uygulama yapmayacağını, farklı bir yorum getirmeyeceğini ve farklı sonuçlar doğuracak inisiyatif kullanmayacağını kabul eder.
 • İç yönetmelik ve uygulama kararlarının herhangi bir şekilde değiştirilmesi halinde, yeni kararlara uyacağını kabul eder.   
 • İşin gereği olarak sitede görev yaparken özel üniforma ve donanımları kullanır. Koruma ve gözetim görevlisine bunlar zimmetle teslim edilir ve kendisinden itinalı bir şekilde kullanması, hasar, arıza ve kaybolma gibi nedenlerle kullanım dışı kalmaması beklenir.
 • Kendisine teslim edilen malzeme ve donanımı sadece işyerinde görevin yerine getirilmesi için kullanacağını, hiçbir nedenle işyeri dışına çıkarmayacağını,  görev harici bir amaçla kullanmayacağını, kendi zimmetinde olan kıyafet, malzeme ve donanımını bir başka Güvenlik elemanına kullandırmayacağına, buna aykırı hareketin Site Yönetimini aldatmak amacına kabul edileceğini peşinen kabul eder.
 • Gözetim ve koruma sorumluluğu altındaki işyerindeki hiçbir malzemeyi (araç, gereç, bilgisayar vs.) kullanmamayı ve vardiyasındaki bir diğer personele de kullandırtmamayı, bu ihmalden doğacak zararları ödemeyi taahhüt eder.
 • Site Yönetiminin, Vardiya amirlerinin, Güvenlik Amirinin ve/veya İşletme Müdürünün talebi üzerine işyerinde fazla çalışmayı şimdiden kabul etmiştir. Ancak kendi isteği ile fazla çalışma yapamaz.
 • Site Yönetiminin veya İşletme Müdürünün haftalık yasal çalışma sürelerini düzenletip, günlere taksim edeceğini, işin başlama ve bitim saatlerini tespit edeceğini ve bunları işin gereğine göre yeniden düzenleyebileceğini şimdiden kabul eder.
 • Alınan malzemenin korunmasından ve en ekonomik şekilde kullanılmasından sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Site içi ve blok içi saha dolaplarına yetkisiz kişilerin müdahale etmesini engellemek maksadı ile bu dolapları daima kilitli tutmak.
 • Site sakinlerinden gelebilecek özel işleri mesai sonrası dahi olsa ücret karşılığı yapmamak.
 • İş kanunu hükümlerine harfiyen uymak.
 • Site tarafından verilen iş üniforması ve diğer aksesuarları giymek ve bunları sürekli temiz ve bakımlı tutmak.
 • Vücut temizliğine özen göstermek.
 • Çalışma bölgesinde gördüğü bir aksaklığı Amirlerine bildirmek.
 • Sitenin imajını olumsuz etkileyebilecek hal ve hareketlerden kaçınmak.
 • Çalışma programı ile belirlenen görevler dışında gelebilecek hizmet taleplerini İşletme Müdürüne ve Güvenlik Amirine haber vermeden yapmamak.
 • Site Yönetiminin düzenleyeceği eğitim, seminer, brifing ve benzeri tüm aktivitelere iştirak etmek.
 • Site Yönetiminin uygun görmesi durumunda ücreti mukabili fazla mesai taleplerini kabul etmek.
 • İşletme Müdürünün belirlediği esaslar çerçevesinde evrakları imza ve paraf etme yetkisine sahip olmak.
 • Yeni alınan personelin işe uyum sağlamasına yardımcı olmak; grup çalışmalarını, yardımlaşmayı teşvik etmek; uyumlu bir çalışma ortamının yaratılmasını sağlamak.
 • Görevi ile ilgili olarak, İşletme Müdürünün ve Güvenlik Amirinin verdiği diğer işleri yapmak.
 • İşletme Müdürünün ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak.
 • Yapılacak işler hakkında gerekli açıklamalarda bulunmak; işlerin yapılmasına nezaret ederek ve katkıda bulunarak zamanında ve eksiksiz biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak.