Demirtaş Cumhuriyet Mh.

3.Cd. No:3/8 Osmangazi Bursa Tel: 0224 257 37 00

Çalışma Saatleri

Pzt - Cmt 8.30 - 17.00

Pazar - Yönetim Kapalıdır

 

Yasemin Park Yöneticileri ve Blok Temsilcileri İle Yaşanan Süreç

SAYIN KAT MALİKLERİMİZ

Yasemin Park Yöneticileri ve Blok Temsilcileri İle Yaşanan Süreci

Kısaca Sizlere Özetlemek İstiyoruz;

Konu Başlıkları

  • 1- Yönetim Planı

Taslak Yönetim Planını incelemek için tıklayınız. (EK-1) Bir kaç güne kadar Taslak Yönetim Planı Paylaşılacaktır.

  • 2- Tek Yönetim Planı Altında Birleşme Süreci

İlk planında YEŞİLŞEHİR olan site o zamanki yönetici şirket olan KENTSEL A.Ş. tarafından iki farklı yönetim planı yapılarak iki farklı site olarak yönetilmeye başlandı. Tapuda da yapılan bu hata sebebi ile iki ayrı site olduk. Tek sınırı olan, arasında bir başka sınır bulunmayan ve ortak alanları bir bütün olan ama önceden yapılan hatalar sebebi ile iki ayrı site olarak yönetilen bu sitelerin 2006 Yönetim Planının iptal olması ile yeniden tek yönetim planı altında kanunen birleşmesindeki en kolay ve rahat yolun önü açılmış oldu.

2013 genel kurulunda 11 Parsel kat malikleri her iki sitenin birleştirilmesi yönünde EVET oyu kullanırken 10 Parsel kat malikleri HAYIR oyu kullanmışlardır. KENTSEL A.Ş ile 2013 tarihinde yollar ayrıldıktan bu yana 10 ve 11 parsel kendi içinden seçtiği kat malikleri tarafından yönetilmektedir.

11 Parsel Site Yönetimi; Yasemin Parkın bölünmüşlüğünün sona erdirilmesi ve tek elden bir bütün olarak yönetilmesi, yaşam kalitesinin artırılması maksadıyla 2014 tarihinden başlayarak insiyatif almış, birleşmeyi sağlamak için yönetimini dahi değiştirmiş, birleşme komisyonu kurmuş, MYK, MDK, 30 blok temsilcisi, kat maliklerinin büyük çoğunluğu ile birleşme sürecine odaklanmıştır. Tek elden bir bütün olarak yönetilecek Yasemin Parkın herkese kazandıracağına, maliyetlerin düşeceğine, güvenliğin daha etkin olacağına, daha huzurlu olacağımıza, her yönden potansiyelimizin artacağına, bölünmüş bir sitenin her yönden herkese kaybettireceğine inanmıştır.

10 ve 11 parsel yönetimlerinin ortak yönetim planı çerçevesinde tek elden yönetilmesi konusunda 2014 yılından bu yana 10 parsel tarafı ile görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmeler sonucunda 11 parsel tarafının birleşmek istemediği gibi bahaneler hem yazılı hem sosyal medyadan kat maliklerine 10 parsel tarafından iletilmiştir.

Tüm süreç bu yönde ilerlerken 10 parsel yönetiminin; yıllarca beraber yaşadığımız, koruduğumuz, paylaştığımız Yasemin Park sitesinin isim hakkını saklayarak ve gizleyerek 10 parsel adına 2016 yılında tek taraflı tescil ettirdiklerini öğrendik. Bu eylemle 10 parsel sitemizi fiili olarak bölmüş oldu. Bırakın birleşmeyi Yasemin Park ismini kullanmamızı dahi elimizden alma yoluna tevessül ettiler. Bizler bu oldu bittiye ve samimiyetsizliğe rağmen 10 parsel yönetiminin izlediği bu siyasetin, bu hilenin 10 parsel kat maliklerinin iradesini yansıtmadığına inandık, birilerinin, birkaç kişinin, o ya da bu sebeple tüm 10 parsel 970 kat malikini yanlış yönlendirmesine, bir anlamda tüm Yasemin Park sitesindeki 1676 dairenin kaderinin belirlemesine göz yummak istemedik.

Bizler tüm enerjimizle birleşme sürecini bu inatla ve kararlılıkla devam ettirmeye çalıştık. 

Birleşmenin gerçekleşmesi ve sitemizin yönetilebilmesi için hukuki bir zorunluluk olan ortak site “YÖNETİM PLANI” uzun uğraşlar sonucunda 10 parsel MYK ile koordine edilerek hazırlanmış her iki parsel MYK’ ları tarafından 28.02.2017 tarihinde imzalanmıştır.

Yasal olarak yönetim planının kabulü ve iki parselin birleşebilmesi için 1676 dairenin 4/5’ inin diğer bir ifadeyle %80’inin evet oyu vermesi gerekmektedir.  Ancak, bütün kat maliklerini bir araya toplamak ve geçerli oylamayı yapabilmek pratikte mümkün olamayacağından, KMK. MD. 69 gereği her iki parselin 55 (25+30) BT’ sinin (blok temsilcisi/yöneticisi) bu oylamayı yapmaya yetkilendirilmesi öngörülmüş, tüm hazırlıklar buna göre yapılmış idi. 55 bt yönetim planını görüşüp ardından kat maliklerine anlatıp sonrasında yönetim planının kabulu için oylayacaktı. 

Bu aşamada 10 parsel tarafının tüm istekleri işletme projemizde olmayan harcamalar 15.12.2016 "indir" tarihli yazılarına olumlu cevap vererek (Ana giriş revizyonu, plaka okuma sistemi, turnike sistemi) birleşmenin önünde engel olmaması adına protokol yapılarak imza altına alındı.

Aradan geçen süre içerisinde 10 parsel tarafından olumlu olumsuz herhangi bir bilgilendirme yapılmaması üzerine öğreniyoruz ki; 10 parsel yönetiminden birkaç kişinin imzasıyla alınan 30.03.2017 tarihli BT kararında (EK-2) "indir" Genel kurul gündeminde onaylatılmak üzere her iki parsel adına hazılanmış olan taslak yönetim planı yapılan oylamada Hayır oyu ile red edilmiştir.

Ardından 10 parsel bt ve yöneticileri ile yapılan görüşmelerde “Birleşmeyi ve ortak yönetim planını düşünmüyoruz, gündemimizde yoktur.” diye alınan bilgilendirme üzerine Yasemin Parkın birleşme sürecine nokta konulmuştur. Mevcut durumda birleşme adına maalesef 10 parsel tarafında bir irade yoktur.

İlerleyen günlerde 10 parsel yönetimi bizim bu ısrarımızı; onlara muhtaç olduğumuz, birleşirsek onlara yük olacağımız, zenginliklerini paylaşacağımız, aidatların 20-30 TL artacağı gibi söylemlerle propaganda malzemesi yaptılar, menfi bir algı oluşturmaya çalıştılar. (EK-3 Anket Formu) "indir" halbuki, birleşme halinde aidatlar, ortak giderler kanun neyi öngörüyorsa, hak olan ne ise zaten ona göre hesaplanacak idi. Tüm maliyetlerin düşeceği aşikâr idi.

            İlk günden bu yana aidat artışını ön plana çıkarıp kendi kat maliklerine bunun üzerinden propaganda yapan 10 parsel yönetimi bu artış ile ilgili en ufak somut ve bilimsel bir açıklama yapamamıştır. Aksine Taslak Yönetim planında 1676 daire için eşit ve adaletli paylaşım belirtildiği halde imza altına aldıkları Taslak Yönetim planını kat maliklerine anlatmayarak aidat konusunda bilinçli olarak yanlış yönlendirme yapmaktadırlar. Taslak yönetim planında da göreceğiniz üzere aidat konusu çözümlenmişti fakat sanki hiç bundan haberleri yokmuş gibi insanları kandırmaktadırlar.

Şüphesiz her karara saygı duyarız. Zorla birliktelik söz konusu olamaz. 10 parsel kat maliklerinin mevcut durumu değerlendirmeleri kendi iç sorunlarıdır. Zaman herkese tercihinin sonuçlarını yaşatacaktır. İleride birleşme yönünde irade oluşursa hukuken her an birleşme mümkün olabilir. Bizler için hayal kırıklığı yaratan bu süreçte gösterilen samimiyetsizlik, gerçeği yansıtmayan açıklamalar, Yasemin Park isminin ve kaderinin, birleşme iradesinin birkaç kişiye teslim edilmesi olmuştur.

Bu durumda bizlerin 11 parsel olarak kendi yolunda ilerlemekten başka bir seçeneği bulunmamaktadır.

11 parsel daire başına düşen ortak alan, yeşil alan, otopark, çalışan eleman sayısı, spor ve sosyal donatılar yönünden 10 parsele göre çok daha avantajlıdır. Her iki parsel aynı büyüklüktedir. 11 parselde 706 pay sahibi var iken 10 parselde 970 pay sahibi vardır. Yani daire başına bizler daha fazla toprak sahibiyiz (EK-4 Vaziyet Planı) "indir".

Çatı, iç cephe boyaları, ortak alan yatırımları yönünden altyapı problemleri halledilmiştir. Mali yönden bir sıkıntısı yoktur. Herhangi bir borcu söz konusu değildir. Daire sayısı / hizmet oranı hesaplandığında 11 parsel 10 parsele göre reel olarak daha az maliyetle yönetilmektedir. Ortak tv yayın kurulumu, jeneratör alımı çok yakında gerçekleşecektir.  11 parsel her yönüyle kendi kendine yeten bir site görünümündedir. Yönetim tüm enerjisini bundan sonra kendi alanının yaşam kalitesini artırmaya yönelik kullanacaktır. Bu maksatla yönetimde her yönüyle tam bir şeffaflık ilkesi uygulanacaktır.

Siz site sakinlerimiz arasından seçilen ve göreve başlayan MYK üyeleri olarak amacımız; sitemizi, sizlerin paylaşımları, önerileri doğrultusunda birlikte yönetip, geliştirmek, güzelleştirmektir. Öneri ve paylaşımlarınız için bizlere her zaman ulaşabileceğiniz gibi, her türlü sorununuz için de Site Yönetiminden ve www.yesilsehir.com  adlı sitemizden her türlü bilgiye ulaşmak mümkün olacaktır.

 

KISACASI SÜREÇTE YAŞADIKLARIMIZI ÖZETLEMEK GEREKİRSE;

 1- Neden Site Giriş Revizyonu Yaptık? Site Tek Araç Girişi Ve Revizyonu.

Sürece zarar vermemek adına biz yönetim planı için çalışmalarımıza devam ederken dedik ki plaka okuma sisteminin çalıştırılması yapılış amacına uygun faaliyete geçirilmesi için tüm yetkimizi size devredelim. Bu çalışmada da sürekli bir oyalama taktiği ile sistemi aktif hale getirmemişlerdir.

30-03-2017 "indir" tarihinde çıkış bölgesine ilave turnike alınmasını isteyen yazı gelmiş olup. Protokolle bu turnikenin üzerimize düşen masraflarını da ödedik.

18-01-2017 "indir" tarihinde turnike sistemi merkezinin bilgisayarların ana girişe koyulacağı ile ilgili bir yazı gönderilmiştir. Bunu kabul ettik. Ama onlar ana girişe konulması gereken turnikeyi çıkışa koydular.

17-01-2017 "indir" tarihinde 7.ada arkasına da bariyer koyularak plaka okuma sistemine dahil edilmesini eşitlik adına istedik. 18-01-2017 "indir" bu konuyu bilahare tekrar görüşürüz cevabı aldık.

05-01-2017 "indir" tarihinde 2 adet bariyer ve turnike alımı ile ilgili yazı gönderdiler. Kabul edip ödemesini yaptık. 2 bariyer+3 turnike+ 6 okuyucu 10 parsele, 1 turnike 4 okuyucu 11 parsele alındı.

2-Neden Yeşilşehir Olduk? Yasemin Park İsim Tescili Konusu.

Birleşme sürecinin ortasında öğrendik ki birleşme ile ilgili yaptığımız görüşmeler esnasında 10 parsel tarafı Yasemin Park isim ve logosunu patentlemiş ve kat maliklerine duyurmuştur. Öğreniyoruz ki itiraz etmemizi engellemek adına Patent Bülteninde yayınlanan logo ve isim hakkının itiraz sürecinin geçmesi dahi beklenmiştir. Kendilerinden birlik adına bu hakların noter kanalı ile 11 parselinde ortak olduğunun kullanma hakkının verilmesi gerektiğini 20-10-2016 "indir" tarihli yazı ile talep ettik. Cevap olarak yetkileri olmadığı bilgisini aldık.

3- Neden Jeneratör Almaya İhtiyaç Duyuyoruz? Trafo Binaları ve Jeneratörlerin Kullanımı.

Sitemizde bulunan tüm trafo binaları 5,6,7,8,9. Parseller olarak site alanlarına dahil değildir ve mülkleri UEDAŞ a aittir. 8.9. parseldeki trafo sadece 11 parsel alanını beslemektedir. 6,7. Parseldeki trafo 10 ve 11 parsel ortak kullanımında olup 11 parsel 4. Ada da 4 bloğun enerjisini beslemektedir.

Trafo 4 deki yedek akülerimiz alı konuldu. 13-12-2016 "indir" tarihinde bu hatanın düzeltilmesini istedik. 15-12-2016 "indir" tarihli yazılarında İdari personelleri olayı örtbas etmek için akülerin onlara ait olduğunu belirterek çok eski bir fatura fotokopisi ile kendilerini haklı çıkarmaya çalıştılar. Yeni tarihli fatura ibraz ettik. 15-12-2016 "indir" tarihli yazılarında trafo 4 deki eşyalarınızı 1 gün içerisinde almamızı anahtarları teslim etmemizi, işletme müdürümüzün müracaatı ile mülkiyeti bizde olan jeneratöre girebileceğimizi ilettiler.

Mülkü kendilerine ait olmayan ama kendi parsel alanları içinde kaldığı için sahiplendikleri trafo binalarına bizim girmemizi engellemişler ve geciktirmişlerdir. Buda güvenlik zafiyeti oluşturmuştur.

4- Neden Dijital Uydu Yayınına Geçiyoruz? Ortak TV Yayını.

Merkezi yayın sisteminin beraber yenilenmesi ile ilgili görüş bildirdiğimiz durumlarda buna şu an gerek olmadığı iletilmişken. Bir gün kat maliklerinden yayınların kesildiği bilgisi aldık. (Daha önce kablo kesilerek yayın almayı engellemişlerdi.) Konuyu 10 parsel yöneticilerine sorduğumuzda bize “Merkezi Yayınla ilgili biz size yazı gönderdik”, cevabı üzerine yapılan kontroller sonucu evrakın gelmediği idari personellerinin tarafımıza evrak göndermediği ortaya çıkmıştır. Kat maliklerimizin mağdur olmaması adına merkezi uydu yayın araştırması yaptığımızda 1 yıldır bu çalışmayı 10 parselin yaptığı fakat bizleri yanlış yönlendirdiğini öğrendik. "indir"

5- Neden Merkezi Kamera Revizyonu Yapıyoruz? Ortak Kamera Kayıt Odası.

Kamera odasındaki donanımlar ortak mülktür ve parasının yarısı 11 parsel tarafından ödenmiştir. Kamera sistemi değişikliğinde bile bizden habersiz 11 parsel tarafını gören kameralarının yönünü çevirdiklerine şahit olduk.

Kamera görüntüleri ihtiyaç olduğunda ise MYK mızın yazdığı yazıya 10 parsel güvenlik müdürü yetkisiz olduğu halde olumsuz cevap vermektedir. (EK-5 )

6-Neden Site Sınırlarımızı Çizdik?

Aşağıda göreceğiniz gibi site sınırları kırmızı ile gösterilen yer 11 Parsel, Sarı görünen yer 10 Parsel dir. 4. Adanın arkasındaki Büyük futbol sahası dahil girişe kadar olan tüm alan 11 Parsel mülkiyetindedir. Alanlarımıza sahip çıkmak mecburiyetinde kaldık.

aaa.jpg

 

 

7-Diğer Konular

05-05-2017 "indir" tarihinde birleşme gündem maddeli olağan üstü genel kurula gidelim Kasım aynını beklemeyelim blok temsilcilerine yetki isteyelim dedik cevap bile alamadık.

08-05-2017 "indir" tarihinde ana yolun kendilerine ait olduğu ve yol üstü dubaların sökülmesi yoksa dubaların sökülüp atılacağı tüm masrafın 11 parsele yükleneceği ile ilgili yazı 10 parsel tarafından gönderilmiştir. Ve bunun üzerine tüm iş programımız ertelenerek dubaları söktük.

Tüm bu olumsuzluklar üzerine 11 parsel blok temsilcileri olarak acil bir karar alıp isimsiz kalan sitemize Yeşilşehir isim hakkı ve logo için müracaatlarda bulunma, 10 parsel tarafının dava edilmesi, uydu, jeneratör vb. tüm 11 parsel maliklerinin haklarını korumak adına oy birliği ile kararlar almak zorunda kaldık.

Şunu bilmenizi isteriz ki bu sitede ki çoğu sosyal alanlar 11 parsel sınırlarında olup 706 kat maliki aidatı ile gerekli bakımları yapılmaktadır.

Kat maliklerinin şeffaf yönetim adına tüm bilgilere erişimini sağlamak adına www.yesilsehir.com web sitesini oluşturduk. Burada aklınıza gelen tüm konularda bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bu konuda da gereken çalışmalara başladık,

- Yeşilşehir sitesindeki tüm daireler için Dijital uydu yayını alt yapı oluşturulması konusunda Alman menşeli Polytron marka cihazlar ile uydu santrali kurulumu yapılmaya başlanmıştır.

- 4. Ada kat maliklerimizin güvenliği konusunda tehdit oluşturan 10 Parsel yönetiminin tavrı sebebi ile buraları besleyecek Jeneratör alımı yapılacaktır.

- HGS bariyerlerinin programlanması için yazılım, donanım desteği alınması ve teknik personele eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır.

- Site içinde kat maliklerimizin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak bir market oluşturulması planlanmakta ve gereken çalışmalar başlamıştır.

            - Eski garanti bankası ATM si karşısı olan 21 araçlık alan Yeşilşehir kat maliklerinin kullanımına özel anahtarlı ve kilitli bir sistem ile kapatılarak “Misafir Otoparkı” olarak kullanılacaktır.

            - E23 Blok karşısı 9 araçlık otopark alanı yine Yeşilşehir kat maliklerinin kullanımına özel anahtarlı ve kilitli bir sistem ile kapatılarak “Misafir Otoparkı” olarak kullanılacaktır.

- Ortaklığın giderilmesi konusunda dava açılmasına karar verilmiş gerekli araştırmalar başlatılmıştır.

Tüm bunlar için ilave bir ücret ya da yatırım tutarı toplanmayacaktır.

Sitemizin 30 bloğunda çatısı onarılmıştır, sorun olduğu düşünülen yerler yeniden gözden geçirilmektedir.

Sitemizin tüm bloklarının iç boyaları yapılmıştır, sonrasında boya rötuşları yapılmaktadır.

Sitemizin tüm ağır inşaat onarımları yapılmıştır.

Sitemizin tüm peyzaj alanlarının bakımı yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.

Sitemizin bugün itibari ile borcu yoktur.

 

Saygılarımızla

YEŞİLŞEHİR

SİTE YÖNETİCİLİĞİ